بیمه درمان تکمیلی

یکی از مسائل آزار دهنده به هنگام دوران بیماری مخارج و هزینه هایی است که در طول درمان، بیماران با آن مواجه می شوند. هزینه های درمان گاها باعث بروز استرس در طی درمان می شود که به گفته متخصصین و پزشکان استرس باعث کندی بهبودی بیماری می شود. از این رو به نظر می رسد که خانواده ها بایستی آینده گری نسبت به این موضوع داشته باشند و قبل از گرفتار شدن به فکر روزهای سخت باشند و بیمه درمان را جز اولویت های خود قرار دهند.

بیمه درمان شامل پوشش هایی است که به هنگام بیماری هزینه های چون دارو، مخارج بیمارستان، جراحی، شیمی درمانی، رادیولوژی، آزمایشگاه و... را شرکت بیمه پرداخت می کند.

خدمات بیمه درمان تکمیلی در شرکت های بیمه ای انواع مختلف دارد و شامل خدمات گوناگونی می شود از انواع بیمه های درمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بیمه درمان تکمیلی گروهی
  • بیمه درمان تکمیلی خانواده
  • بیمه درمان تکمیلی انفرادی
  • بیمه درمان مسافران خارج از کشور

اگر شما قصد خرید بیمه درمان تکمیلی را دارید می توانید با مراجعه به سامانه آیریس با وارد کردن مشخصات و اطلاعات اولیه به فهرست شرکت های بیمه رفته و با مقایسه خدمات و قیمت های ارائه شده نسبت به خرید بیمه درمان تکمیلی اقدام کنید و آیریس بلافاصله بیمه را برای شما صادر خواهد کرد. همچنین آیریس اطلاعات بیمه ای تمام شرکت ها را بدون حمایت جانبدارانه از شرکتی خاص در اختیار شما قرار خواهد داد.

 

 

هر کجای ایران هستی آنلاین سفارشتو بده


شروع فرایند خرید